17 mei 2023

Voortgangsbericht mei 2023

Voorgeschiedenis en Gebouwontwerp.

Na de aftrap in mei vorig jaar zijn de deelnemende organisaties in het nieuwe Kindcentrum Opmeer- Spanbroek aan de slag gegaan om te werken aan het ontwerp van het gebouw.

In de afgelopen periode is veel overleg geweest over het beste gebouwontwerp en dan met name aan de binnenkant. Daarover zijn de gebruikers van het gebouw (betrokken organisaties) en de ouders geïnformeerd via onze voortgangsberichten. Wij vinden het belangrijk om in overleg met de architect PRO Atelier hier het beste resultaat te krijgen. Het zijn belangrijke keuzes die gemaakt worden die zorgvuldigheid en afstemming met iedereen vereist (het gaan om een gebouw dat voor 40 jaar wordt neergezet).

Procedure bestemmingsplan.

Naar aanleiding van het door het college vastgestelde ontwerpbestemmingsplan zijn door inwoners zogenaamde “zienswijzen” ingediend. Op 26 april 2023 is het bestemmingsplan besproken in een oordeelsvormende raad.

Het te wijzigen bestemmingsplan is donderdag 11 mei door de gemeenteraad behandeld. De documenten hiervoor zijn via deze link te vinden: https://opmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/cca76886-53ba-416b-8021-cec2fd4a17d0.

De gemeenteraad heeft met 11 stemmen voor en 2 tegen het bestemmingsplan vastgesteld.
Hierdoor is de basis gelegd voor de het realiseren van het Kindcentrum op de locatie in Spanbroek. Het bestemmingsplan wordt binnenkort gepubliceerd waartegen door de indieners van een zienswijze nog beroep kan worden ingediend bij de Raad van State.

Website Kindcentrum / bewonersavonden

Wij hebben als bouwheer op onze website https://kindcentrumspanbroek.nl melding gemaakt van de startbijeenkomst in april 2022. Daarnaast zijn buurtbewoners uitgenodigd voor een tweetal informatieavonden in mei 2022 en november 2022 waarbij toelichting is gegeven op de stand van zaken en zijn tekeningen getoond van het gebouw in de fase waarin het zich in november bevond (schetsontwerp). Inmiddels is de website geactualiseerd.

Informatie en communicatie.

Afgesproken is dat de gemeente Opmeer communiceert over de “formele” gemeentelijke besluiten en de bouwheer (de Stichting Kindcentrum Opmeer-Spanbroek over concrete informatie / stand van zaken over het Kindcentrum). Zo heeft de gemeente op haar site artikelen geplaatst over het raadsbesluit van de locatie, het ondertekenen van de samenwerkings- en bouwheerovereenkomst, de voorbereiding architectfase en start RO-procedure en het ontwerp bestemmingsplan. Allen te vinden via deze link: https://www.opmeer.nl/kindcentra-samenwerken-aan-huisvesting-van-scholenen-voorzieningen

In de komende periode gaan wij iedereen verder informeren en op de hoogte houden over de verdere uitwerking van het ontwerp. Iedereen betekent dat wij de toekomstige gebruikers, de ouders van de scholen en kinderopvang in het gebouw informeren en betrekken bij dit proces, dat wij de gemeenteraad in samenwerking met de gemeente ook actief blijven informeren en dat de inwoners van Opmeer en omwonenden ook op de hoogte houden.

Meer nieuws

16 mei 2022

Eerste bewonersinformatieavond Kindcentrum Opmeer-Spanbroek

De eerste bewonersinformatieavondMaandagavond stond in het teken van het informeren van de directe buren en de Dorpsraad over de nieuwbouwplannen. We hebben een groot deel van de bewoners mogen ontvangen in de St. Bonifatiusschool. Bij binnenkomst heerste een ontspannen sfeer en veelal hoorde wij ‘Wij zijn enorm nieuwsgierig naar de plannen’. Handen schuddend zijn wij... Lees meer »

Lees verder
6 maart 2024

Informatieavond Kindcentrum Opmeer – Spanbroek

Vorig jaar is er achter de schermen hard gewerkt aan de ontwikkelingen rondom hetKindcentrum Opmeer-Spanbroek. De ingeplande informatieavond op 20 september 2023 isdestijds helaas niet doorgegaan. Nogmaals onze welgemeende excuses hiervoor. Daaromwordt er nu een nieuwe informatieavond ingepland op dinsdag 26 maart. Voorlopig ontwerp We hebben tijd moeten nemen om de financiële haalbaarheid van het... Lees meer »

Lees verder
22 april 2022

Samenwerking Kindcentrum Opmeer-Spanbroek nu officieel van start

Feestelijke aftrapHet is eindelijk zover: het ontwerpen van het nieuwe kindcentrum Opmeer-Spanbroek is van start gegaan.Maar liefst zeven organisaties zullen het kindcentrum samen gaan vormen: SKO West-Friesland, ALLURE,Kinderopvang Berend Botje, gemeente Opmeer, de Westfriese Bibliotheken, Stichting Muziek Opmeeren GGD Hollands Noorden. Afgelopen woensdagmiddag kwamen alle medewerkers van deze organisaties samen op de nieuwe locatie om... Lees meer »

Lees verder
26 januari 2024

Voortgangsbericht januari 2024

Vorig jaar is even pas op de plaats gemaakt rondom de ontwikkelingen voor het Kindcentrum Opmeer-Spanbroek. Voorlopig ontwerp. Er is tijd genomen om nog een keer het voorlopig ontwerp te beoordelen. Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen met de scholen (directie en leraren), Berend Botje, Stichting Muziek Opmeer, Stichting Westfriese Bibliotheek, GGD Hollands Noorden... Lees meer »

Lees verder
26 juli 2023

Uitnodiging inloopavond ontwerp

In vervolg op ons laatste voortgangsbericht op het ontwerp van het nieuwe Kindcentrum Opmeer-Spanbroek nodigen wij omwonenden en andere belangstellenden uit voor een inloop-avond op: Woensdag, 20 september 2023 van 19.30 – 21.00 uur Locatie: aula van de Sint Bonifatius Gebouwontwerp Met alle toekomstige gebruikers van het kindcentrum zijn wij bezig geweest met het maken... Lees meer »

Lees verder
14 september 2023

Verplaatsing inloopavond

Er staat een inloopavond op 20 september 2023 gepland om het voorlopig ontwerp van het nieuwe Kindcentrum Opmeer-Spanbroek toe te lichten. Die inloopavond gaat niet door. De avond wordt verplaatst naar een nog te plannen datum na de herfstvakantie van dit jaar. Waarom verplaatsen? Voor de zomervakantie wilden wij alvast een avond plannen om iedereen... Lees meer »

Lees verder
25 april 2024

Voortgangsbericht april 2024

Definitief ontwerp Na de inloopavond voor het voorlopig ontwerp is het definitief ontwerp uitgewerkt.Op donderdag, 18 april 2024 is een presentatie van het definitieve ontwerp aan de Gemeenteraad van Opmeer getoond. De Gemeenteraad heeft daar positief op gereageerd. Hoe nu verder We gaan nu het definitief ontwerp gebruiken om uit te werken in een technisch... Lees meer »

Lees verder
20 juni 2023

Voortgangsbericht juni 2023

Begin juni zijn de ontwerpgesprekken met alle gebruikers weer opgepakt. We maken een verdiepingsslag op het voorlopig ontwerp en daar gaan wij de komende periode mee door. Inmiddels hebben wij deze week ook de 2e ronde ontwerpgesprekken gevoerd. Komende week staan de gesprekken met de diverse adviseurs in de planning.Denk hierbij aan de bouwfysisch- en... Lees meer »

Lees verder