16 mei 2022

Eerste bewonersinformatieavond Kindcentrum Opmeer-Spanbroek

De eerste bewonersinformatieavond
Maandagavond stond in het teken van het informeren van de directe buren en de Dorpsraad over de nieuwbouwplannen. We hebben een groot deel van de bewoners mogen ontvangen in de St. Bonifatiusschool.

Bij binnenkomst heerste een ontspannen sfeer en veelal hoorde wij ‘Wij zijn enorm nieuwsgierig naar de plannen’. Handen schuddend zijn wij richting een kopje met traktatie gegaan voordat de presentatie startte.

Het directieteam
De presentatie werd afgetrapt met een bevlogen verhaal door het driekoppige directieteam.
Rein Swart merkte op dat er diverse personen in de zaal aanwezig waren die hij nog les heeft gegeven en
waarvan inmiddels de kinderen zelf op de Boni les krijgen. Je merkt dan goed dat er een hechte gemeenschap aanwezig is rondom de school.

Stedenbouwkundige invulling
Bart Schuitemaker heeft het eerste deel van de presentatie voor zijn rekening genomen. De stedenbouwkundige uit Andijk heeft samen met de gemeente, buurtbewoners, ouders en de projectleider diverse mogelijke invullingen onderzocht. ‘Ministekken’ zoals hij dat zelf mooi omschreef. Verkeersveiligheid bij piekmomenten, hangjongeren en parkeren zijn als zorgen benadrukt door de buurt. Het ontwerp voor de Kiss en Ride langs ‘t Wuiver is positief ontvangen.
Door het projectteam wordt eveneens onderzocht hoe de Veldstralaan, Dokter Van Balen Blankenstraat en de Schoolstraat autoluw gemaakt kunnen worden in de toekomst.

De architect
Dorte Kristensen heeft als architect de buurt meegenomen in de visie van Atelier PRO. Door goed te kijken naar de omgeving en het type woningen is een vorm bedacht met een minder kolossale uitstraling. Gevelverhoudingen die berekend zijn op de bestaande bebouwing, zoals in de afbeelding hiernaast getoond. De grootste zorg vanuit de bewoners is de bestaande uitstraling van het gebied. Grote bomen en veel groen, ‘Dit verdwijnt toch niet? ‘Nee zeker niet’ gaf Dorte aan.

Wij zullen zoveel mogelijk bestaande bomen handhaven. Helaas zullen er bomen moet wijken, maar hiervoor zullen nieuwe terug geplant worden. Ons doel is een groen karakter handhaven en terug te laten komen in het ontwerp.

Wij kijken terug op een informatieve avond met een prettige sfeer en een applaus van de toehoorders. Wij danken alle

Meer nieuws

22 april 2022

Samenwerking Kindcentrum Opmeer-Spanbroek nu officieel van start

Feestelijke aftrapHet is eindelijk zover: het ontwerpen van het nieuwe kindcentrum Opmeer-Spanbroek is van start gegaan.Maar liefst zeven organisaties zullen het kindcentrum samen gaan vormen: SKO West-Friesland, ALLURE,Kinderopvang Berend Botje, gemeente Opmeer, de Westfriese Bibliotheken, Stichting Muziek Opmeeren GGD Hollands Noorden. Afgelopen woensdagmiddag kwamen alle medewerkers van deze organisaties samen op de nieuwe locatie om... Lees meer »

Lees verder
20 juni 2023

Voortgangsbericht juni 2023

Begin juni zijn de ontwerpgesprekken met alle gebruikers weer opgepakt. We maken een verdiepingsslag op het voorlopig ontwerp en daar gaan wij de komende periode mee door. Inmiddels hebben wij deze week ook de 2e ronde ontwerpgesprekken gevoerd. Komende week staan de gesprekken met de diverse adviseurs in de planning.Denk hierbij aan de bouwfysisch- en... Lees meer »

Lees verder
26 juli 2023

Uitnodiging inloopavond ontwerp

In vervolg op ons laatste voortgangsbericht op het ontwerp van het nieuwe Kindcentrum Opmeer-Spanbroek nodigen wij omwonenden en andere belangstellenden uit voor een inloop-avond op: Woensdag, 20 september 2023 van 19.30 – 21.00 uur Locatie: aula van de Sint Bonifatius Gebouwontwerp Met alle toekomstige gebruikers van het kindcentrum zijn wij bezig geweest met het maken... Lees meer »

Lees verder
25 april 2024

Voortgangsbericht april 2024

Definitief ontwerp Na de inloopavond voor het voorlopig ontwerp is het definitief ontwerp uitgewerkt.Op donderdag, 18 april 2024 is een presentatie van het definitieve ontwerp aan de Gemeenteraad van Opmeer getoond. De Gemeenteraad heeft daar positief op gereageerd. Hoe nu verder We gaan nu het definitief ontwerp gebruiken om uit te werken in een technisch... Lees meer »

Lees verder
26 januari 2024

Voortgangsbericht januari 2024

Vorig jaar is even pas op de plaats gemaakt rondom de ontwikkelingen voor het Kindcentrum Opmeer-Spanbroek. Voorlopig ontwerp. Er is tijd genomen om nog een keer het voorlopig ontwerp te beoordelen. Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen met de scholen (directie en leraren), Berend Botje, Stichting Muziek Opmeer, Stichting Westfriese Bibliotheek, GGD Hollands Noorden... Lees meer »

Lees verder
6 maart 2024

Informatieavond Kindcentrum Opmeer – Spanbroek

Vorig jaar is er achter de schermen hard gewerkt aan de ontwikkelingen rondom hetKindcentrum Opmeer-Spanbroek. De ingeplande informatieavond op 20 september 2023 isdestijds helaas niet doorgegaan. Nogmaals onze welgemeende excuses hiervoor. Daaromwordt er nu een nieuwe informatieavond ingepland op dinsdag 26 maart. Voorlopig ontwerp We hebben tijd moeten nemen om de financiële haalbaarheid van het... Lees meer »

Lees verder
14 september 2023

Verplaatsing inloopavond

Er staat een inloopavond op 20 september 2023 gepland om het voorlopig ontwerp van het nieuwe Kindcentrum Opmeer-Spanbroek toe te lichten. Die inloopavond gaat niet door. De avond wordt verplaatst naar een nog te plannen datum na de herfstvakantie van dit jaar. Waarom verplaatsen? Voor de zomervakantie wilden wij alvast een avond plannen om iedereen... Lees meer »

Lees verder
17 mei 2023

Voortgangsbericht mei 2023

Voorgeschiedenis en Gebouwontwerp. Na de aftrap in mei vorig jaar zijn de deelnemende organisaties in het nieuwe Kindcentrum Opmeer- Spanbroek aan de slag gegaan om te werken aan het ontwerp van het gebouw. In de afgelopen periode is veel overleg geweest over het beste gebouwontwerp en dan met name aan de binnenkant. Daarover zijn de... Lees meer »

Lees verder