22 april 2022

Samenwerking Kindcentrum Opmeer-Spanbroek nu officieel van start

Feestelijke aftrap
Het is eindelijk zover: het ontwerpen van het nieuwe kindcentrum Opmeer-Spanbroek is van start gegaan.
Maar liefst zeven organisaties zullen het kindcentrum samen gaan vormen: SKO West-Friesland, ALLURE,
Kinderopvang Berend Botje, gemeente Opmeer, de Westfriese Bibliotheken, Stichting Muziek Opmeer
en GGD Hollands Noorden. Afgelopen woensdagmiddag kwamen alle medewerkers van deze organisaties samen op de nieuwe locatie om dit bijzondere moment met elkaar te vieren.

Wethouder Robert Tesselaar heette alle betrokkenen van harte welkom en schetste het belang van de ontwikkeling van kindcentra in onze gemeente. De projectleider legde het proces van de komende
maanden uit en er was een meet & greet met het architectenbureau: Atelier PRO. De middag werd afgesloten met een feestelijk toost op de start van de ontwerpfase.

Zeven organisaties samen één
Naast de basisscholen ’t Ruimteschip, St. Bonifatiusschool en OBS De Akker, met gezamenlijk ruim 500 leerlingen, wordt er in het nieuwe kindcentrum ruimte gecreëerd voor kinderopvang, muziekonderwijs, een gymzaal, een bibliotheek en voor gemeentelijke gezondheidsdiensten. De ruimtes moeten aan alle wensen en eisen voor deze medewerkers en kinderen voldoen, dus gaan de organisaties ook sámen aan de slag met het ontwerp. Zo krijgt elke organisatie straks een eigen plek binnen het gebouw, rondom een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.
Er wordt gestreefd naar een plek waar, in loop der tijd steeds meer kan worden samengewerkt, om in de behoefte van kinderen en ouders te voorzien.

Ontwerpteam en locatie
Atelier PRO, Bureau Broersma en Bureau Bouwfysica zullen zich als het ontwerpteam, samen met een aantal medewerkers van elke organisatie over het ontwerp buigen. De visie van Atelier PRO kenmerkt zich door een goede balans tussen het ontwerp en de omgeving, de gebruikersbehoefte en een toekomstbestendig karakter.
Hoe het gebouw er uit gaat zien, dat weten we nu nog niet. De presentatie van het architectenbureau liet wel andere vraagstukken en het ontwerp dat daar het antwoord op was zien. Dit geeft de organisaties als vertrekpunt een mooi beeld van de stijl van Atelier PRO en de mogelijkheden voor het kindcentrum Opmeer-Spanbroek.

Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd op de huidige locatie van de St. Bonifatiusschool, aangevuld met het trapveld aan de Wuiver. Ook aan de verkeersstroom rondom de locatie zal het team gaan werken.

Meer nieuws?
Nieuws over dit kindcentrum zal met regelmaat via perspersberichten en inloopmomenten gedeeld worden aan alle belanghebbenden, medewerkers, kinderen, ouders, omwonenden en geïnteresseerden. Het nieuws wordt gedeeld op de website van de gemeente en binnenkort ook op onze eigen, nieuwe website:

www.kindcentrumspanbroek.nl

Meer nieuws

26 januari 2024

Voortgangsbericht januari 2024

Vorig jaar is even pas op de plaats gemaakt rondom de ontwikkelingen voor het Kindcentrum Opmeer-Spanbroek. Voorlopig ontwerp. Er is tijd genomen om nog een keer het voorlopig ontwerp te beoordelen. Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen met de scholen (directie en leraren), Berend Botje, Stichting Muziek Opmeer, Stichting Westfriese Bibliotheek, GGD Hollands Noorden... Lees meer »

Lees verder
14 september 2023

Verplaatsing inloopavond

Er staat een inloopavond op 20 september 2023 gepland om het voorlopig ontwerp van het nieuwe Kindcentrum Opmeer-Spanbroek toe te lichten. Die inloopavond gaat niet door. De avond wordt verplaatst naar een nog te plannen datum na de herfstvakantie van dit jaar. Waarom verplaatsen? Voor de zomervakantie wilden wij alvast een avond plannen om iedereen... Lees meer »

Lees verder
25 april 2024

Voortgangsbericht april 2024

Definitief ontwerp Na de inloopavond voor het voorlopig ontwerp is het definitief ontwerp uitgewerkt.Op donderdag, 18 april 2024 is een presentatie van het definitieve ontwerp aan de Gemeenteraad van Opmeer getoond. De Gemeenteraad heeft daar positief op gereageerd. Hoe nu verder We gaan nu het definitief ontwerp gebruiken om uit te werken in een technisch... Lees meer »

Lees verder
17 mei 2023

Voortgangsbericht mei 2023

Voorgeschiedenis en Gebouwontwerp. Na de aftrap in mei vorig jaar zijn de deelnemende organisaties in het nieuwe Kindcentrum Opmeer- Spanbroek aan de slag gegaan om te werken aan het ontwerp van het gebouw. In de afgelopen periode is veel overleg geweest over het beste gebouwontwerp en dan met name aan de binnenkant. Daarover zijn de... Lees meer »

Lees verder
26 juli 2023

Uitnodiging inloopavond ontwerp

In vervolg op ons laatste voortgangsbericht op het ontwerp van het nieuwe Kindcentrum Opmeer-Spanbroek nodigen wij omwonenden en andere belangstellenden uit voor een inloop-avond op: Woensdag, 20 september 2023 van 19.30 – 21.00 uur Locatie: aula van de Sint Bonifatius Gebouwontwerp Met alle toekomstige gebruikers van het kindcentrum zijn wij bezig geweest met het maken... Lees meer »

Lees verder
20 juni 2023

Voortgangsbericht juni 2023

Begin juni zijn de ontwerpgesprekken met alle gebruikers weer opgepakt. We maken een verdiepingsslag op het voorlopig ontwerp en daar gaan wij de komende periode mee door. Inmiddels hebben wij deze week ook de 2e ronde ontwerpgesprekken gevoerd. Komende week staan de gesprekken met de diverse adviseurs in de planning.Denk hierbij aan de bouwfysisch- en... Lees meer »

Lees verder
6 maart 2024

Informatieavond Kindcentrum Opmeer – Spanbroek

Vorig jaar is er achter de schermen hard gewerkt aan de ontwikkelingen rondom hetKindcentrum Opmeer-Spanbroek. De ingeplande informatieavond op 20 september 2023 isdestijds helaas niet doorgegaan. Nogmaals onze welgemeende excuses hiervoor. Daaromwordt er nu een nieuwe informatieavond ingepland op dinsdag 26 maart. Voorlopig ontwerp We hebben tijd moeten nemen om de financiële haalbaarheid van het... Lees meer »

Lees verder
16 mei 2022

Eerste bewonersinformatieavond Kindcentrum Opmeer-Spanbroek

De eerste bewonersinformatieavondMaandagavond stond in het teken van het informeren van de directe buren en de Dorpsraad over de nieuwbouwplannen. We hebben een groot deel van de bewoners mogen ontvangen in de St. Bonifatiusschool. Bij binnenkomst heerste een ontspannen sfeer en veelal hoorde wij ‘Wij zijn enorm nieuwsgierig naar de plannen’. Handen schuddend zijn wij... Lees meer »

Lees verder