26 januari 2024

Voortgangsbericht januari 2024

Vorig jaar is even pas op de plaats gemaakt rondom de ontwikkelingen voor het Kindcentrum Opmeer-Spanbroek.

Voorlopig ontwerp.

Er is tijd genomen om nog een keer het voorlopig ontwerp te beoordelen. Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen met de scholen (directie en leraren), Berend Botje, Stichting Muziek Opmeer, Stichting Westfriese Bibliotheek, GGD Hollands Noorden en de gemeente Opmeer (gymzaal).
Nadat wij op bestuurlijk niveau in de stuurgroep met schoolbesturen en kinderopvang hebben ingestemd met het voorlopig ontwerp is het voorlopig ontwerp voorgelegd aan de gemeente Opmeer. Hierbij is ook aangegeven of dit ontwerp past binnen de kaders die de gemeente heeft meegegeven over o.a. de financiële middelen. Dat gaat dan via een zogenaamd “fasedocument”.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 januari 2024 ingestemd met het fasedocument en het voorlopig ontwerp. Zij hebben dit getoetst aan de kaders die de gemeenteraad hiervoor stelde in oktober 2020 en geconcludeerd dat het ontwerp voldoet aan deze kaders.

Bouwkosten.

Op basis van het voorlopig ontwerp is een kostenraming opgesteld. De totale kosten komen hoger uit dan het door de gemeenteraad eerder vastgestelde krediet. Het merendeel van deze overschrijding komt voor rekening van de gemeente Opmeer.

We weten na de aanbesteding van de bouw wat de noodzakelijke verhoging van het krediet moet gaan worden. Daarover gaan wij in overleg met de gemeente.

Hoe gaan we nu verder.

Wij hebben een globale planning gemaakt over hoe we waarmee verder gaan, nu we een goedkeuring hebben van de gemeente op het voorlopig ontwerp.

Opstellen definitief ontwerp Januari 2024Februari 2024
Indienen omgevingsvergunningMaart 2024
Aanbestedingsstukken / leidraad / publicatie MaartMei 2024
Looptijd vergunning
(inclusief te verwachten bezwaar)
Maart – September 2024
Looptijd aanbestedingMei – oktober 2024
Beslissing Raad over aanvullend budgetDecember 2024
Start bouw (verwachting) Q3 – 2025
Oplevering KindcentrumQ3 – 2026

Meer nieuws

16 mei 2022

Eerste bewonersinformatieavond Kindcentrum Opmeer-Spanbroek

De eerste bewonersinformatieavondMaandagavond stond in het teken van het informeren van de directe buren en de Dorpsraad over de nieuwbouwplannen. We hebben een groot deel van de bewoners mogen ontvangen in de St. Bonifatiusschool. Bij binnenkomst heerste een ontspannen sfeer en veelal hoorde wij ‘Wij zijn enorm nieuwsgierig naar de plannen’. Handen schuddend zijn wij... Lees meer »

Lees verder
26 juli 2023

Uitnodiging inloopavond ontwerp

In vervolg op ons laatste voortgangsbericht op het ontwerp van het nieuwe Kindcentrum Opmeer-Spanbroek nodigen wij omwonenden en andere belangstellenden uit voor een inloop-avond op: Woensdag, 20 september 2023 van 19.30 – 21.00 uur Locatie: aula van de Sint Bonifatius Gebouwontwerp Met alle toekomstige gebruikers van het kindcentrum zijn wij bezig geweest met het maken... Lees meer »

Lees verder
17 mei 2023

Voortgangsbericht mei 2023

Voorgeschiedenis en Gebouwontwerp. Na de aftrap in mei vorig jaar zijn de deelnemende organisaties in het nieuwe Kindcentrum Opmeer- Spanbroek aan de slag gegaan om te werken aan het ontwerp van het gebouw. In de afgelopen periode is veel overleg geweest over het beste gebouwontwerp en dan met name aan de binnenkant. Daarover zijn de... Lees meer »

Lees verder
25 april 2024

Voortgangsbericht april 2024

Definitief ontwerp Na de inloopavond voor het voorlopig ontwerp is het definitief ontwerp uitgewerkt.Op donderdag, 18 april 2024 is een presentatie van het definitieve ontwerp aan de Gemeenteraad van Opmeer getoond. De Gemeenteraad heeft daar positief op gereageerd. Hoe nu verder We gaan nu het definitief ontwerp gebruiken om uit te werken in een technisch... Lees meer »

Lees verder
6 maart 2024

Informatieavond Kindcentrum Opmeer – Spanbroek

Vorig jaar is er achter de schermen hard gewerkt aan de ontwikkelingen rondom hetKindcentrum Opmeer-Spanbroek. De ingeplande informatieavond op 20 september 2023 isdestijds helaas niet doorgegaan. Nogmaals onze welgemeende excuses hiervoor. Daaromwordt er nu een nieuwe informatieavond ingepland op dinsdag 26 maart. Voorlopig ontwerp We hebben tijd moeten nemen om de financiële haalbaarheid van het... Lees meer »

Lees verder
22 april 2022

Samenwerking Kindcentrum Opmeer-Spanbroek nu officieel van start

Feestelijke aftrapHet is eindelijk zover: het ontwerpen van het nieuwe kindcentrum Opmeer-Spanbroek is van start gegaan.Maar liefst zeven organisaties zullen het kindcentrum samen gaan vormen: SKO West-Friesland, ALLURE,Kinderopvang Berend Botje, gemeente Opmeer, de Westfriese Bibliotheken, Stichting Muziek Opmeeren GGD Hollands Noorden. Afgelopen woensdagmiddag kwamen alle medewerkers van deze organisaties samen op de nieuwe locatie om... Lees meer »

Lees verder
14 september 2023

Verplaatsing inloopavond

Er staat een inloopavond op 20 september 2023 gepland om het voorlopig ontwerp van het nieuwe Kindcentrum Opmeer-Spanbroek toe te lichten. Die inloopavond gaat niet door. De avond wordt verplaatst naar een nog te plannen datum na de herfstvakantie van dit jaar. Waarom verplaatsen? Voor de zomervakantie wilden wij alvast een avond plannen om iedereen... Lees meer »

Lees verder
20 juni 2023

Voortgangsbericht juni 2023

Begin juni zijn de ontwerpgesprekken met alle gebruikers weer opgepakt. We maken een verdiepingsslag op het voorlopig ontwerp en daar gaan wij de komende periode mee door. Inmiddels hebben wij deze week ook de 2e ronde ontwerpgesprekken gevoerd. Komende week staan de gesprekken met de diverse adviseurs in de planning.Denk hierbij aan de bouwfysisch- en... Lees meer »

Lees verder