6 maart 2024

Informatieavond Kindcentrum Opmeer – Spanbroek

Vorig jaar is er achter de schermen hard gewerkt aan de ontwikkelingen rondom het
Kindcentrum Opmeer-Spanbroek. De ingeplande informatieavond op 20 september 2023 is
destijds helaas niet doorgegaan. Nogmaals onze welgemeende excuses hiervoor. Daarom
wordt er nu een nieuwe informatieavond ingepland op dinsdag 26 maart.

Voorlopig ontwerp

We hebben tijd moeten nemen om de financiële haalbaarheid van het project te
onderzoeken. Dit is gelukt en in goede orde afgerond. Het voorlopig ontwerp is tot stand
gekomen met alle betrokken partijen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 januari 2024 ingestemd met het
voorlopige ontwerp (VO) op basis van een VO-fase-document. Het college heeft dit getoetst
aan de kaders die de gemeenteraad hiervoor heeft gesteld in oktober 2020. Door het college
is bepaald dat het ontwerp voldoet aan deze kaders.

Hoe gaan we nu verder

Wij gaan eerst voor alle belangstellenden een inloopavond organiseren. Uiteraard gaat dit
over de stand van het project. Er zal geen presentatie zijn zoals voorgaande keren. Maar een
display opstelling waar iedereen op zijn/haar gemak beelden en informatie op kan halen. De
informatieavond staat gepland op dinsdag 26 maart 2024 van 19.00 tot 21.00 uur in de Sint
Bonifatius.

Intern is het nu de taak om het definitieve ontwerp af te ronden. Een belangrijk onderdeel
hiervan is de gemeenteraad informeren. Dit doen wij door het plan te presenteren tijdens
een openbare raadsvergadering.
Helaas duurt het nog wel even voordat wij kunnen aanvangen met de bouwwerkzaamheden.
De prognose is dat dit medio 2025 zal zijn. Dit uiteraard onder voorbehoud van het lopende
proces

Stichting Kindcentrum Opmeer-Spanbroek

Namens deze,
Henk Wagenaar, Adviseur

Meer nieuws

20 juni 2023

Voortgangsbericht juni 2023

Begin juni zijn de ontwerpgesprekken met alle gebruikers weer opgepakt. We maken een verdiepingsslag op het voorlopig ontwerp en daar gaan wij de komende periode mee door. Inmiddels hebben wij deze week ook de 2e ronde ontwerpgesprekken gevoerd. Komende week staan de gesprekken met de diverse adviseurs in de planning.Denk hierbij aan de bouwfysisch- en... Lees meer »

Lees verder
17 mei 2023

Voortgangsbericht mei 2023

Voorgeschiedenis en Gebouwontwerp. Na de aftrap in mei vorig jaar zijn de deelnemende organisaties in het nieuwe Kindcentrum Opmeer- Spanbroek aan de slag gegaan om te werken aan het ontwerp van het gebouw. In de afgelopen periode is veel overleg geweest over het beste gebouwontwerp en dan met name aan de binnenkant. Daarover zijn de... Lees meer »

Lees verder
26 juli 2023

Uitnodiging inloopavond ontwerp

In vervolg op ons laatste voortgangsbericht op het ontwerp van het nieuwe Kindcentrum Opmeer-Spanbroek nodigen wij omwonenden en andere belangstellenden uit voor een inloop-avond op: Woensdag, 20 september 2023 van 19.30 – 21.00 uur Locatie: aula van de Sint Bonifatius Gebouwontwerp Met alle toekomstige gebruikers van het kindcentrum zijn wij bezig geweest met het maken... Lees meer »

Lees verder
22 april 2022

Samenwerking Kindcentrum Opmeer-Spanbroek nu officieel van start

Feestelijke aftrapHet is eindelijk zover: het ontwerpen van het nieuwe kindcentrum Opmeer-Spanbroek is van start gegaan.Maar liefst zeven organisaties zullen het kindcentrum samen gaan vormen: SKO West-Friesland, ALLURE,Kinderopvang Berend Botje, gemeente Opmeer, de Westfriese Bibliotheken, Stichting Muziek Opmeeren GGD Hollands Noorden. Afgelopen woensdagmiddag kwamen alle medewerkers van deze organisaties samen op de nieuwe locatie om... Lees meer »

Lees verder
16 mei 2022

Eerste bewonersinformatieavond Kindcentrum Opmeer-Spanbroek

De eerste bewonersinformatieavondMaandagavond stond in het teken van het informeren van de directe buren en de Dorpsraad over de nieuwbouwplannen. We hebben een groot deel van de bewoners mogen ontvangen in de St. Bonifatiusschool. Bij binnenkomst heerste een ontspannen sfeer en veelal hoorde wij ‘Wij zijn enorm nieuwsgierig naar de plannen’. Handen schuddend zijn wij... Lees meer »

Lees verder
26 januari 2024

Voortgangsbericht januari 2024

Vorig jaar is even pas op de plaats gemaakt rondom de ontwikkelingen voor het Kindcentrum Opmeer-Spanbroek. Voorlopig ontwerp. Er is tijd genomen om nog een keer het voorlopig ontwerp te beoordelen. Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen met de scholen (directie en leraren), Berend Botje, Stichting Muziek Opmeer, Stichting Westfriese Bibliotheek, GGD Hollands Noorden... Lees meer »

Lees verder
14 september 2023

Verplaatsing inloopavond

Er staat een inloopavond op 20 september 2023 gepland om het voorlopig ontwerp van het nieuwe Kindcentrum Opmeer-Spanbroek toe te lichten. Die inloopavond gaat niet door. De avond wordt verplaatst naar een nog te plannen datum na de herfstvakantie van dit jaar. Waarom verplaatsen? Voor de zomervakantie wilden wij alvast een avond plannen om iedereen... Lees meer »

Lees verder